stoprocess.com.ua
ENG | UKR
Обладнання
та системи
Технологічні
процеси
Компоненти
та комплектуючі
Послуги
з проектування
Технічна
підтримка
Контактна
інформація
Моделювання процесів та проектування виробництв

У співробітництві з компанією PROCESS Engineering International, ми пропонуємо різноманітні послуги для галузей промисловості, що так чи інакше використовують хімічні, фізико-хімічні та теплові процеси:

 

Техніко-економічне обгрунтування

 

 • Огляд технологічних процесів і пошук способів виробництва
 • Порівняння альтернативних методів виробництва
 • Підбір і аналіз ліцензованих технологій
 • Блок-схеми процесів і визначення основного технологічного устаткування
 • Первинна оцінка капіталовкладень

 

Базове проектування

 

 • Завдання на проектування
 • Первинні технологічні схеми
 • Матеріальні та теплові баланси
 • Комп'ютерне моделювання процесів
 • Перелік основного технологічного обладнання та параметри його роботи
 • Первинні специфікації сировини та вимоги до енергоносіїв
 • Аналіз технологічних ризиків
 • Оцінка капіталовкладень і операційних затрат

 

Детальне проектування

 

 • Детальні специфікації сировини, продуктів та енергоносіїв
 • Вимоги щодо продуктивності та потужності виробництва
 • Аналіз вимог законодавства
 • Детальні матеріальні та теплові баланси
 • Уточнені технологічні схеми
 • Опис технологічного процесу
 • Баланси та схеми потоків енергоносіїв
 • Схеми інструментів та трубопроводів
 • Опис алгоритмів керування технологічним процесом
 • Схеми керування процесом
 • Перелік обладнання та інструментів
 • Детальні специфікації обладнання
 • Специфікації контрольно-вимірювальних приладів
 • Діаграми сумісності та вибору конструкційних матеріалів
 • Гідравлічні розрахунки трубопроводів і обладнання
 • Специфікації трубопроводів
 • Розрахунок та проектування запобіжних пристроїв та факелів
 • Схеми розташування обладнання
 • Загальні компонувальні креслення
 • Тривимірні моделі виробництв
 • Перелік точок взаємодії
 • Розробка посібників з технології та операційних процедур
 • План відбору зразків та аналізу в лабораторії
 • Аналіз технологічних ризиків (PHA, HAZOP, etc.)

 

Операційна підтримка виробництва

 

 • Оцінювання процесу, модернізація виробництва, вирішення проблем, пошук слабких місць
 • Масштабування, розширення виробництва та удосконалення технологічного ланцюжка
 • Комп'ютерне моделювання та оптимізація процесів
 • Оновлення та модернізація систем нагрівання та/або охолодження
 • Запуск, налаштування та оптимізація систем керування процесом
 • Підтримка при запуску обладнання та процесу у виробництво
 • Розробка операційних процедур і технологічної документації
 • Впровадження статистичних методів контролю процесу

 

Керування безпекою виробничих процесів

 

 • Аналіз технологічних небезпек (PHA)
 • Впровадження рекомендацій аналізу технологічних небезпек
 • Аналіз рівня захисту (LOPA)
 • Аналіз рівня цілісності безпеки (SIL)
 • Дослідження небезпеки та працездатності (HAZOP)
 • Незалежні аудіти безпеки процесів та виробництв
 • Розробка систем захисту (виявлення, блокування, придушення, стримування)
 • Розробка програм виробничої безпеки
 • Проектування запобіжних пристроїв і факельних систем
 • Аналіз хімічної сумісності речовин
 • Дослідження виводу з експлуатації

 

Послуги стосовно захисту довкілля

 

 • Керування екологічними ризиками
 • Оцінка операційних процедур на відповідність нормам з охорони довкілля
 • Удосконалення систем очищення відпрацьованого повітря
 • Удосконалення систем переробки відходів та очищення стічних вод
 • Аналіз можливостей рециклювання

Галузі промисловості

Періодичні хімічні виробництва

Полімери та гума

Неперервні хімічні виробництва

Харчові продукти та напої

Гідрометалургія та корисні копалини

Хімічні процеси в атомній енергетиці

Нафтохімічна промисловість

Очищення стічних вод

Переробка нафти та газу

Очищення відпрацьованого повітря

Альтернативні палива

Промислова переробка відходів

Фармацевтичні виробництва

Пілотні та дослідні установки

 

Розрахунки процесів і технологічного обладнання

 

Ми виконуємо розрахунки процесів та обладнання для різноманітних галузей промисловості:

 

Процеси

Абсорбція

Полімеризація

Адсорбція

Продувка

Біосинтез

Ректифікація

Випарювання

Рідинна екстракція

Газофазний синтез

Розчинення

Гідроочищення

Спалювання

Гідрування

Сушка

Дистиляція

Твердофазний синтез

Екстракція

Теплообмін

Електроліз

Ферментація

Ізомеризація

Фільтрування

Іонний обмін

Флокуляція

Каталітичний крекінг

Флотація

Коксування

Фракціонування

Кристалізація

Хімічний синтез

Осадження

Хроматографія

 

Обладнання

Хімічні реактори

Проточні реактори

Колонні апарати

Каталітичні реактори

Дистиляційні установки

Біореактори

Ректифікаційні установки

Ферментори

Абсорбційні установки

Змішувальні ємності та накопичувачі

Екстракційні установки

Теплообмінники

Фазосепаратори

Нагріваючі пристрої

Випарні установки

Системи охолодження

Кристалізатори

Печі та камери

Вакуумні на напорні фільтри

Скрубери

Центрифуги

Циклони

Сушарки

Насоси та компресори

Іонообмінні установки

Трубопроводи

Хроматографічні системи

Запобіжні та захисні пристрої

 

Головна > Послуги з проектування